Jan Horák

advokátní kancelář

Advokátní kancelář zaměřující se na prosazování oprávněných zájmů klienta s individuálnim a profesionálním přístupem.

O nás

Jsme advokátní kancelář zabývající se generální praxí s akcentem na insolvenční, trestní a občanské právo vč. rodinného. Zastupujeme klienty u soudu a před správními orgány. Připravujeme smluvní dokumentaci nejen pro podnikání našich klientů, ale i pro situace vzniklé v soukromém životě. Nabízíme služby advokátní úschovy. Poskytujeme plný servis při správě a vymáhání pohledávek všeho druhu. Dbáme na profesionální přístup k požadavkům klienta a na prosazení jeho oprávněných zájmů. Mezi našimi klienty jsou i realitní kanceláře, pro které zajišťujeme právní servis spjatý s nemovitostmi.

Zaměření kanceláře

Generální praxe
Příprava smluvní dokumentace, zastupování před správními orgány (přestupková řízení), právo nemovitostí, zastupování v soudních sporech, právní analýzy a stanoviska
Vymáhání a správa pohledávek
Výzvy advokáta, příprava žalob a zastupování před soudem primárně bezplatně (odměnu hradí dlužník), exekuční návrhy na nařízení exekuce, využití elektronických platebních rozkazů pro nižší soudní poplatek a rychlejší proces vymáhání
Ochrana osobních údajů (GDPR)
Analýza pro klienta s povinnostmi jemu plynoucích z nařízení GDPR
  • revize smluvní úpravy klienta do souladu s GDPR
  • příprava povinné interní dokumentace klienta dle GDPR
Insolvenční právo
Příprava návrhu na povolení oddlužení, zastupování v incidenčních sporech, zastupování dlužníka i veřitele v insolvenčním řízení, zastupování ins. správce v rámci insolvenčního řízení, vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení, zastupování zajištěného věřitele, právní poradenství v oblasti insolvencí
Trestní právo
Obhajoba v trestních věcech, obhajoba mladistvých, zastoupení poškozeného v trestním řízení, právní pomoc při podání vysvětlení v přípravném řízení, zastupování v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu
Občanské právo vč. rodinného
Příprava všech typů smluv, právní poradenství a zastupování při rozvodu, rozdělení SJM, úpravy styku s dětmi, svěření do péče, zakládání spolků a nadací
Obchodní právo
Poradenství v oblasti korporátního práva, zakládání společností, zakládání off shore společností
Právo duševního vlastnictví
Ochranné známky, licenční smlouvy, zastupování před úřadem průmyslového vlastnictví

Kontakty

Mgr. Jan Horák, advokát